Menu Zamknij

ŁĄCZENIE ODDZIAŁÓW FIRMY (VPN)

Dzięki techologii VPN, a w zasadzie sieci INTRANET pracownicy Państwa firmy uzyskają bezpieczną, szyfrowaną silnym algorytmem możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca, mając JEDYNIE DOSTĘP DO INTERNETU W SŁUŻBOWYM LAPTOPIE.

Rozwiązanie to umożliwia również dostęp zdalny do konkretnych urządzeń peryferyjnych takich jak np. drukarki, znajdujących się w centrali lub oddziale, dzięki czemu pracownicy otrzymają możliwość wydruku np. raportów w centrali firmy, dostęp do pulpitu zdalnego komputera czy innych, udostępnionych zasobów, będąc w terenie.

Łączenie oddziałów w sieć VPN (Virtual Private Network) czyli wirtualną prywatną sieć, polega na połączeniu oddziałów, a także umożliwieniu mobilnym pracownikom firmy bezpiecznego, szyfrowanego dostępu do konkretnych danych komputera pełniącego rolę serwera znajdującego się np. w centrali Państwa firmy.

Jest to dobre rozwiązanie nawet wówczas gdy Państwa firma posiada jeden oddział, podczas gdy baza danych PRZYKŁADOWO PROGRAMU SPRZEDAŻOWEGO ZNAJDUJE SIĘ NA KOMPUTERZE W GŁÓWNEJ SIEDZIBIE.